ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
8:00
8:30 хатха йога    Ирина О.
8:45 хатха йога  Ирина О. хатха йога  Ирина О.
9:30
10:00 степ+upper body Ирина Ш. степ+body sculpt  Ирина Ш. степ+full body Ирина Ш.
11:00 пилатес                        Ирина Ш. пилатес                        Ирина Ш. пилатес/здоровый позвоночник Ирина Ш.
12:00
13:00
14:00
16:15
17:00 кардио+ABS  Яна кардио+ABT Яна
18:00
18:15
19:15 табата Ольга кардио+АBS Яна круговая тренировка Ольга кардио+АВТ Яна степ+upper body Ольга
20:20 степ+ABS   Ольга пилатес Ольга степ+ABT Ольга стрип-пластика Юлия пилатес Ольга стрип-пластика       Юлия
Расписание с 23 сентября 2019
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
8:00
8:30 хатха йога                    Ирина О.
8:45 хатха йога                     Ирина О. хатха йога                     Ирина О.
9:30
10:00 степ+upper body                        Ирина Ш. степ+body sculpt               Ирина Ш. степ+full body               Ирина Ш.
11:00 пилатес                        Ирина Ш. пилатес                        Ирина Ш. пилатес/здоровый позвоночник                      Ирина Ш.
12:00
13:00
14:00
16:15
17:00 кардио+ABS                    Яна кардио+ABT                     Яна
18:00
18:15
19:15 табата                             Ольга кардио+ABS                    Яна круговая тренировка                       Ольга кардио+ABT                     Яна степ+upper body                      Ольга
20:20 степ+ABТ                                      Ольга пилатес                        Ольга степ+ABS                                           Ольга стрип-пластика            Юлия пилатес                        Ольга стрип-пластика       Юлия